Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / 02364040656

Vekaletli Satışlar Nasıl Yapılır

Anasayfa Yazılar Vekaletli Satışlar Nasıl Yapılır
Sevdiklerinizle Paylaşın

Vekaletli Satışlar Nasıl Yapılır

Bilindiği üzere normal şartlarda gayrimenkul üzerinde (satış, ipotek tesis etme, bağışlama vb) işlemler yapabilmek için şahsen başvuru gerekmektedir. Ancak noterde / konsoloslukta düzenlenen vekâletname ile bir başkası vekil kılınabilecek ve yapılmak istenen işlemlere ilişkin o kişiye yetki verilebilecektir. Böylece yurtdışında yaşayan yahut yoğunluğu sebebiyle vakti olmayan kişiler söz konusu tapu işlemlerini kolaylıkla halledebileceklerdir. Ne var ki vekile verilen yetki oldukça büyük olduğu için dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Tapuda İşlem Yapılabilmesi İçin Verilen Vekâletnamelerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur vekâletle verilen yetkinin net ve açık şekilde belirtilmiş olmasıdır. Aksi takdirde tapu müdürlüğü vekâleti kabul etmeyebilir yahut vekâletname verilen kişi yetkisini aşabilir. Bu sebeple satış için veriliyorsa açıkça “satış” ibaresiipotek tesis edilmek isteniyorsa açık şekilde “ipotek” ibaresi bulunmalıdır. “Tüm işleri yapmaya yetkilidir” şeklinde verilen vekaletnamelerle tapuda işlem yapmak zor olabilecektir.
  • Özellikle ipotek tesis edilmesi için verilen vekaletnamelerde gayrimenkulün hangi borç ilişkisine binaen teminat gösterileceği belirtilmelidir.
  • Eğer işlem yapılacak gayrimenkul belli ise vekâletname yalnızca o gayrimenkulü kapsayacak şekilde verilmelidir. Örneğin “İstanbul İli Üsküdar İlçesi Çamlıca Mahallesi 15 Pafta No 345 Ada No 29 Parsel No’lu alanda bulunan arsamın satışı için” 
  • İşlem yapılacak kişi belli ise o kişinin de isminin ve TC kimlik numarasının vekaletnameye yazılması da yerinde olacaktır. Böylece vekilin vekalet yetkisini kötüye kullanmasının önüne geçilecektirHatta satış / ipotek bedeli dahi vekaletnameye işlenebilecektir.
  • Eğer vekilin ilgili vekaletnamedeki yetkisini bir başkasına devretmesine izin vermek isteniyorsa vekaletnamede buna ilişkin hüküm (tevkil yetkisi) bulunmalıdır.
  • Vekaletname ile verilen yetki mümkün olduğunca süreyle kısıtlanmalıdır. Aksi taktirde vekilin (azledilmediği sürece) sınırsız süreyle yetkisi bulunacaktır.
  • Eğer vekaletnameyle birden fazla kişiye yetki veriliyorsa bu kişilerin münferiden / tek başlarına işlem yapmaya yetkili olup olmadığı belirtilmelidir. Eğer vekiller bu yetkiyi yalnızca birlikte kullanabileceklerse bu hususa ilişkin hüküm açık şekilde düzenlenmelidir.
  • Vekaletnamede “adıma kayıtlı taşınmazlar” ibaresinin kullanılması halinde söz konusu yetki; yalnızca vekalet verildiği tarih itibariyle sahip olunan tüm gayrimenkulleri kapsayacaktır.

Örneğin 2016 tarihinde bu şekilde bir vekaletname verildikten sonra bir gayrimenkul satın alınırsa; vekil sonradan edinilen bu gayrimenkul için işlem yapamayacaktır.

  • Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen vekaletnamelerde “Apostille Şerhi” bulunmalıdır. Eğer bu şerh bulunmuyorsa ilgili yabancı ülke makamının imza ve mührü o yerdeki Türk konsolosluğunca tasdik ettirilmelidir.

Peki Tapu Vekaletnamesi İçin Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Gerçek kişiler tarafından verilecek vekaletnamelerde vekalet verenin son 6 ay içinde çektirdiği 2 adet fotoğraf ile kimliğini / pasaportunu noterliğe yahut konsolosluğa ibraz etmesi yeterli olacaktır. Eğer vekaletname verecek olan (Anonim şirket, dernek vb) tüzel kişi ise bu belgelere ilave olarak imza sirkülerini de sunması gerekecektir. Olası mevzuat değişikliği ve uygulama farklılıklarına binaen öncesinde ilgili noterliğin aranarak bilgi alınması her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Tabi burada en önemli olan husus verilecek vekaletin kapsamının yukarıdaki kıstaslar da esas alınarak belirlenmiş olmasıdır. Noterliğe vekaletname içeriğinin bir belge olarak gönderilmesine gerek yoktur zira burada vekaletname içeriği bizzat noter memurları tarafından yazılacaktır. Ancak işlemleri hızlandırma adına gerek fiziki gerekse de dijital nüshasının noterliğe götürülmesi yerinde olacaktır.


kaynak:https://www.gayrimenkulhukuk.com/blog/tapuda-vekaletname-ile-satis


Gayrimenkulünüzü satmak mı istiyorsunuz ?Hemen yetki belgesini doldurun pazarlamaya başlayalım

Nasıl Satıyoruz !

Ücretsiz
Raporlu
Ekspertiz

Mülke
Özel
Reklam Çalışması

%100
Başarı
%100 hız

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 02364040656

MKM YATIRIM GAYRİMENKUL 2023 HER HAKKI SAKLIDIR
G-FTBH04PRRJ
whatsapp